institutii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară :1. "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"

 

Domeniul major de intervenţie: 1.1 "Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate"


 

Titlul proiectului: "Calitate în managementul unităţii şcolare"

 

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova

 

Cod contract: POSDRU/85/1.1/S/63160

Echipa de management şi implementare


ISJ Prahova:

NUME ŞI PRENUME FUNCŢIA IN PROIECT
Nicolae Angelescu Manager de proiect
Anelore Scorpan Asistent proiect
Aurel Graur Asistent proiect Prahova
Ana Barbu Manager financiar
Paula Manaila Consilier juridic
Cezar Stoica Expert monitorizare Prahova
Gheorghe Borovină Expert monitorizare
Daniela Ionescu Secretar
Daniela Lambru Expert promovare Prahova
Magdalena Georgescu Expert coordonare instruire inspectori Prahova
Bianca Ciulac Expert coordonare instruire directori Prahova
Tudor Iancu Expert coordonare instruire directori Prahova
Adela Ilie Expert contabil
Adriana Ivan Arhivar
Alice Constantin Responsabil achizţii
Maria Tocaci Asistent logistică

ISMB:

NUME ŞI PRENUME FUNCŢIA IN PROIECT
Gabriela-Firuţa Şuba Asistent proiect Bucureşti
Georgeta Bolojan Expert monitorizare Bucureşti
Monica-Cristina Anisie Expert promovare Bucureşti
Ştefan Pacearcă Expert coordonare instruire inspectori Bucureşti
Mariana-Violeta Ciobanu Expert coordonare instruire directori Bucureşti
Mihaela-Liliana Muşat Expert coordonare instruire directori Bucureşti
Sultana Chebici Expert coordonare instruire directori Bucureşti
Mihaela Matei Contabil

ARACIP:

NUME ŞI PRENUME FUNCŢIA IN PROIECT
Şerban Iosifescu Coordonator instruire
Mariana Dogaru Expert elaborare curricula
Gabriela-Alina Paraschiva Expert elaborare curricula
Daniela Moraru Expert implementare proiect

Asociatia Shotron :

NUME ŞI PRENUME FUNCŢIA IN PROIECT
Serban Florin Virlan Coordonator TIC

SICI:

NUME ŞI PRENUME FUNCŢIA IN PROIECT
Isobel Sellar Mc Gregor Coordonator
Elisabeth Klaver Expert elaborare curricula
Henrika Wilhelmina Cristina Hillegonde van Amelsvoort Expert elaborare curricula
Alan Sykes Obe Expert elaborare curricula